Grand Living Urban har samma fina funktioner som Ellips och Village, dvs generösa gemensamhetsytor, spektakulär arkitektur och en fin vinterträdgård (placeras på taket). Skillnaden är att Urban lättare kan placeras i förtätningsområden och passa in i kvartersstruktur.