2017-08-15

Grand Living AB tecknar markanvisningsavtal med Örnsköldsviks kommun

Grand Living AB har tecknat avtal med Örnsköldsviks kommun om att utveckla bostäder i området Varvskajen längs Örnsköldsviksfjärden. Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea.Omgivningen har maritim karaktär med närhet till gästhamnen. Ändring av befintlig detaljplan till ny innehållande bostäder kommer att påbörjas under hösten.

2015-10-09
Markanvisnigsavtal för del av Söderby huvudgård 2:1 i Haninge

Markanvisnigsavtal mellan Haninge kommun och Grand Living AB rörande del av fastigheten Söderby huvudgård 2:1 i Haninge godkänns